Wakati unapitia magumu usikate tamaa

Kuna Kipindi katika maisha yako unaweza ukapitia mambo Fulani magumu hadi ukaanza kujiuliza,hivi kwa nini yote haya yananitokea?Why Me God?.Na Mimi nimeshawahi kupitia katika hali hii.

Nilichojifunza ni kuwa hakuna changamoto ya kudumu milele na katika kila kinachoonekana Leo kuwa hakina majibu,ukiamini kuwa inawezekana basi utapata majibu yake.

Watu wanaoibuka kuwa washindi kwenye maisha ni wale ambao wanapojikuta katika hali ngumu sana na tata katika maisha yao,huwa wanajiambia-“Hata hili nalo litapita”

Kuna siku utaangalia nyuma ulikotoka na hautaimi jinsi ulivyoshinda na kuvuka.Majibu yako njiani.

Tafakari Kuhusu Kipindi cha Changamoto

Kuna kipindi katika maisha yako ambapo unaweza ukapitia mambo fulani magumu hadi ukaanza kujiuliza, “Hivi kwa nini yote haya yananitokea? Why me, God?” Na mimi nimeshawahi kupitia katika hali hii. Changamoto hizi zinaweza kuwa ngumu sana na zinaweza kukufanya uhisi kama kila kitu kimeenda vibaya. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kuwa kila mmoja wetu hupitia changamoto, na njia tunayochagua kushughulika nazo ndiyo inayotufanya tuwe tofauti.

“Ee Mungu, kwa nini umeniacha? Mbona uko mbali na kunisaidia, mbali na maneno ya kuugua kwangu?” (Zaburi 22:1)
“Ndivyo Roho wa Mungu anavyotusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kusali ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa uchungu usiosemeka kwa maneno.” (Warumi 8:26)
“Nimeshikwa sana, ee Bwana niokoe; ee Bwana niokoe.” (Zaburi 40:13)

Hakuna Changamoto ya Kudumu Milele

Nilichojifunza ni kuwa hakuna changamoto ya kudumu milele. Katika kila kinachoonekana leo kuwa hakina majibu, ukikumbatia imani na matumaini, basi utapata majibu yake. Hii inamaanisha kuwa changamoto tunazokutana nazo ni za muda tu, na zinakuja na kuondoka kama vipindi vya majira.

“Kwa kila jambo kuna majira, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu.” (Mhubiri 3:1)
“Naye Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, akiisha kuteseka kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza, na kuimarisha, na kuwatia nguvu.” (1 Petro 5:10)
“Hata katika hali hii tunajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, kwa ajili ya mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake.” (Warumi 8:28)

Hata Hili Nalo Litapita

Watu wanaoibuka kuwa washindi kwenye maisha ni wale ambao, wanapojikuta katika hali ngumu sana na tata katika maisha yao, hujiambia, “Hata hili nalo litapita.” Kauli hii ni yenye nguvu sana kwa sababu inakukumbusha kwamba hakuna hali inayodumu milele. Ni muhimu kujipa moyo na kuelewa kwamba matatizo ni ya muda tu na yatapita.

“Hata sasa najua ya kuwa kila unaloomba kwa Mungu, Mungu atakupa.” (Yohana 11:22)
“Kwa maana imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.” (Waebrania 11:1)
“Basi nasi tukiwa na ushahidi mwingi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu.” (Waebrania 12:1)

Majibu Yako Njiani

Kuna siku utaangalia nyuma ulikotoka na hautaimani jinsi ulivyoshinda na kuvuka. Majibu yako njiani. Unapokabiliana na changamoto, kuwa na imani kwamba kuna jibu na mwongozo ambao Mungu amekuwekea. Hakuna tatizo lisilo na suluhisho kwa wale wanaomwamini Mungu na kutafuta msaada wake.

“Mungu ni kimbilio letu na nguvu zetu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.” (Zaburi 46:1)
“Ujapopita katika maji mengi mimi nitakuwa pamoja nawe; na katika mito, haitakugharikisha; ujapokwenda katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza.” (Isaya 43:2)
“Lakini watumainio Bwana watapata nguvu mpya; watapaa kwa mbawa kama tai; watapiga mbio, wala hawatachoka; watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia.” (Isaya 40:31)

Katika safari yako ya maisha, kumbuka kuwa changamoto ni sehemu ya kukua na kujifunza. Kwa kupitia magumu, tunakuwa na nguvu na hekima zaidi. Kwa hiyo, endelea kusonga mbele kwa imani, ukiamini kwamba Mungu yupo pamoja nawe na atakuonyesha njia katika kila hali.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart