Tofauti Wakati Wa Kukomunika Wakati Wa Kupokea Mwili Na Damu ya Yesu Kristo

Wakati wa kukomunika Kila mtu anampokea Yesu kwa namna tofauti kulingana na yeye alivyojiandaa, utayari wake, IMANI, na anachokitaka kutoka kwa Yesu.

Mfano kama mtu anapokea tu kwa vile anapokea komunio na Yesu ataingia kwake tuu bila nguvu au kuonyesha neema zake, Kama mtu anapokea komunio kwa upendo na Yesu atakuja kwake kwa Upendo

Vile unavyompokea Yesu ndivyo na yeye anavyokuja na vile unavyokua tayari Yesu afanye kazi ndani yako ndivyo atakavyofanya kazi ndani Yako.

Wakati wa Kupokea Ekaristi Takatifu: Maandalizi, Imani, na Mapokeo

Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, kupokea Ekaristi Takatifu ni tendo la heshima kuu na lenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kiroho ya Mkristo. Ekaristi Takatifu, inayojulikana pia kama Komunyo, ni sakramenti ambayo Mkristo anapokea Mwili na Damu ya Yesu Kristo. Wakati wa kupokea Komunyo, kila mtu anampokea Yesu kwa namna tofauti, kulingana na jinsi alivyojiandaa, utayari wake, imani, na matarajio yake kutoka kwa Yesu.

“Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi; ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate; naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu; fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.” (1 Wakorintho 11:23-24)

Maandalizi Kabla ya Kupokea Ekaristi Takatifu

Maandalizi kabla ya kupokea Ekaristi ni muhimu sana. Maandalizi haya yanajumuisha toba ya kweli, sala, na tafakari juu ya neema ya kupokea Yesu Kristo mwenyewe. Kanisa linahimiza waumini kujitakasa kwa kukiri dhambi zao kupitia Sakramenti ya Kitubio (Kipaimara) kabla ya kupokea Komunyo, ili wawe na mioyo safi na roho zilizo tayari kumpokea Yesu.

“Kwa hiyo kila mtu ajichunguze mwenyewe, na hivyo aule mkate na kunywe kikombe.” (1 Wakorintho 11:28)
“Kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, atasamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote.” (1 Yohana 1:9)
“Basi, tubuni mkageuke, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana.” (Matendo 3:19)

Imani na Utayari Katika Kupokea Ekaristi

Imani na utayari ni vipengele muhimu vya kupokea Ekaristi. Wakati wa kupokea Komunyo, namna mtu anavyomkaribisha Yesu inaathiri jinsi Yesu anavyoingia na kufanya kazi ndani ya maisha yake. Kama mtu anapokea tu kwa sababu ni desturi au anafuata tu utaratibu wa misa, Yesu ataingia kwake bila nguvu au kuonyesha neema zake kwa ukamilifu. Lakini kama mtu anapokea Komunyo kwa upendo, imani, na shauku kubwa, Yesu atakuja kwake kwa upendo mkuu na neema nyingi.

“Nanyi mtaomba lolote kwa jina langu, nalo nitafanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.” (Yohana 14:13)
“Yesu akawaambia, Mimi ndimi mkate wa uzima; yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe; na yeye aniaminiye hataona kiu kamwe.” (Yohana 6:35)
“Kwa maana kwa neema mmeokolewa, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu.” (Waefeso 2:8)

Mapokeo na Matokeo ya Kupokea Ekaristi

Vile unavyompokea Yesu ndivyo na yeye anavyokuja na vile unavyokuwa tayari Yesu afanye kazi ndani yako ndivyo atakavyofanya kazi ndani yako. Kupokea Ekaristi kwa moyo uliowekwa wakfu na shauku ya kweli ya kumkaribisha Yesu hufungua milango ya neema na baraka tele. Yesu anafanya kazi ndani ya mioyo ya waumini walio na imani na utayari wa kuongozwa na Roho Mtakatifu.

“Nipo pamoja nanyi siku zote, hadi ukamilifu wa dahari.” (Mathayo 28:20)
“Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma.” (Yohana 17:3)
“Tazama, nasimama mlangoni na kubisha; mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami.” (Ufunuo 3:20)

Hitimisho

Kupokea Ekaristi Takatifu ni tendo la kiroho lenye nguvu na neema nyingi. Maandalizi, imani, na utayari ni muhimu ili kumkaribisha Yesu kwa moyo wa kweli. Kwa kufanya hivyo, waumini wanajipa nafasi ya kuwa na ushirika wa karibu na Yesu Kristo, kupata neema zake, na kuona matunda ya upendo na imani katika maisha yao ya kila siku. Kwa hivyo, ni muhimu kujiandaa vizuri na kuwa na moyo wa imani na upendo wakati wa kupokea Ekaristi, ili kumruhusu Yesu afanye kazi kikamilifu ndani yetu.

Melkisedeck Leon Shine

Editor: Melkisedeck Leon Shine. About Me | Contact Me | LinkedIn | TikTok | WhatsApp

Read and Write Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart