Safari ya kupata fadhila ya Unyenyekevu

Leo tunatafakari kuhusu safari ya kupata fadhila ya Unyenyekevu,

Fadhila ya Unyenyekevu ni tunda ya Upendo na Uvumilivu kwa hiyo ili kufikia Unyenyekevu yakupasa kuwa na Upendo wa kweli kwa Mungu na Wanadamu huku ukiwa mvumilivu, Mwisho wa yote hayo utapata fadhila ya Unyenyekevu

Mungu ni myenyekevu kwa kuwa anaupendo na Uvumilivu

Ni vigumu kuishi kitakatifu bila Unyenyekevu

Safari ya Kupata Fadhila ya Unyenyekevu

Leo tunatafakari kuhusu safari ya kupata fadhila ya unyenyekevu. Unyenyekevu ni moja ya sifa kuu ambazo zinatuwezesha kuishi maisha ya kiroho yaliyojaa amani na furaha. Hii safari inahitaji bidii na kujitoa kwa dhati katika kumfuata Mungu.

“Maana, ni nani aliyekudharau siku ya mambo madogo? Kwa maana hawa saba ni macho ya Bwana yanayopita huko na huko duniani mwote.” (Zekaria 4:10)
“Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana; kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema.” (1 Petro 5:5)
“Kwa maana kila ajiinuaye atashushwa, naye aishushaye nafsi yake atainuliwa.” (Luka 14:11)

Fadhila ya Unyenyekevu ni Tunda la Upendo na Uvumilivu

Fadhila ya unyenyekevu ni tunda la upendo na uvumilivu. Ili kufikia unyenyekevu, yakupasa kuwa na upendo wa kweli kwa Mungu na wanadamu huku ukiwa mvumilivu. Huu upendo ni ule ambao haujifuni wala kujitafutia maslahi binafsi bali unajitoa kwa ajili ya wengine.

“Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote.” (1 Wakorintho 13:7-8)
“Naam, nyinyi wenyewe mwajua jinsi inavyotupasa kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa yeye alikuwa mpole na mnyenyekevu moyoni.” (Mathayo 11:29)
“Na uvae upendo, ambao ni kifungo cha ukamilifu.” (Wakolosai 3:14)

Mungu ni Myenyekevu kwa Kuwa Anaupendo na Uvumilivu

Mungu ni mnyenyekevu kwa kuwa anaupendo na uvumilivu. Mungu, kwa huruma zake na neema zake nyingi, anajishusha kwa ajili yetu ili kutuokoa na kutubariki. Hii ni mfano bora wa unyenyekevu tunaopaswa kuiga.

“Acha moyo wangu uwe mnyenyekevu kwa kumcha jina lako.” (Zaburi 86:11)
“Bwana yupo karibu na wale waliovunjika moyo, na kuwaokoa waliopondeka roho.” (Zaburi 34:18)
“Basi jinyenyekezeni mbele za Bwana, naye atawainua.” (Yakobo 4:10)

Ni Vigumu Kuishi Kitakatifu Bila Unyenyekevu

Ni vigumu kuishi kitakatifu bila unyenyekevu. Unyenyekevu hutufanya kuwa watiifu kwa Mungu na kutuwezesha kupokea baraka na neema zake. Bila unyenyekevu, ni rahisi kuanguka katika dhambi za kiburi na majivuno, ambazo zinatufanya tuwe mbali na Mungu.

“Basi ndugu zangu, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mnasihi kwamba nyote mseme mamoja; wala pasiwe kwenu faraka, bali mkaungane katika nia moja na shauri moja.” (1 Wakorintho 1:10)
“Wenye heri walio maskini wa roho; maana ufalme wa mbinguni ni wao.” (Mathayo 5:3)
“Kwa maana yeye anayetaka kuokoa maisha yake atayapoteza, na yeye anayetayapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata.” (Mathayo 16:25)

Hitimisho

Safari ya kupata fadhila ya unyenyekevu inahitaji upendo wa kweli na uvumilivu. Mungu, kwa upendo na uvumilivu wake, anatufundisha kuwa wanyenyekevu. Kuishi kitakatifu bila unyenyekevu ni vigumu, lakini kwa kumtegemea Mungu na kufuata mfano wake, tunaweza kufikia unyenyekevu wa kweli.

“Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima.” (Mathayo 5:14)
“Nimevipigania vile vitani vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.” (2 Timotheo 4:7)
“Wenye heri wanyenyekevu, maana watairithi nchi.” (Mathayo 5:5)

Melkisedeck Leon Shine

Editor: Melkisedeck Leon Shine. About Me | Contact Me | LinkedIn | TikTok | WhatsApp

Read and Write Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart