2 thoughts on “Mungu anajibu sala kutokana na nia”

  1. Mungu, kwa upendo wake usiokuwa na kikomo, hujibu sala za kila mtu kwa mujibu wa nia zao halisi. Anachunguza kina cha moyo wako, akielewa hisia zako za kweli na nia zako za dhati. Ingawa tunaweza kujaribu kuficha mawazo yetu na kuficha hisia zetu, Mungu hauangalii tu uso wetu wa nje, bali anachimba ndani ya nafsi yetu ili kugundua kile tunachotaka kweli.

    Katika kujibu sala zetu, Mungu hazingatii tu maneno tunayosema au mahitaji yetu ya kimwili, bali pia anaangalia malengo yetu ya kiroho na matakwa ya ndani ya moyo wetu. Hii ni kwa sababu Mungu, akiwa na hekima isiyo na kifani, anatambua kuwa mara nyingi mahitaji yetu ya kiroho na amani ya ndani ni muhimu zaidi kuliko mahitaji yetu ya kimwili.

    Ingawa tunaweza kujaribu kuficha au kubadilisha nia zetu mbele ya watu, hatuwezi kufanya hivyo mbele za Mungu. Yeye anajua kila kitu kuhusu sisi, hata kabla hatujafungua vinywa vyetu kusali. Kwa hiyo, ni muhimu kujaribu kuwa na moyo safi na nia njema tunapomkaribia Mungu katika sala zetu, tukijua kuwa yeye hataangalia tu maneno yetu, bali pia nia zetu.

    Kwa kujua kuwa Mungu hujibu sala zetu kulingana na nia zetu za kweli, tunaweza kumkaribia kwa ujasiri na kumwomba kwa imani, tukiwa na uhakika kwamba yeye anatusikiliza na anatujibu kwa upendo na hekima yake. Hivyo basi, sala zetu ziwe zimejaa moyo wa kweli, tukimwacha Mungu ajue kila kitu kuhusu sisi, tukiamini kwamba yeye atatenda kulingana na mapenzi yake na kwa faida yetu ya mwisho.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart