Bwana Afya wa Porini

Kitendawili…

Bwana Afya wa Porini

Onesha Jibu

FisiSOMA HII:  Je, glass ina Maji kiasi gani?