Moyo wa Yesu

Ahadi kumi na mbili za Moyo Mtakatfu wa Yesu

Bwana Yesu mwenyewe kwa kutumia kinywa cha Mtakatifu Margareta Maria Alakoki aliahidi Baraka na neema zifuatazo kwa wale wote watakaouheshimu Moyo wake Mtakatifu. Na kwa maneno yake mwenyewe, Bwana Yesu aliahidi: 1. “Nitawajalia neema zote watakazozihitaji katika hali yao ya maisha 2. Nitawajalia amani katika familia zao 3. Nitawafariji katika…

Mafundisho makubwa ya Yesu Kristo

Heri Basi Yesu alipoona makutano, alipandamlimani akaketi chini, nao wanafunziwake wakamjia. 2Ndipo akaanza kuwafundisha,akisema:3 “Wana heri walio masikini wa roho,maana hao Ufalme wa Mbinguni ni wao.4Wana heri wale wanaohuzunika,maana hao watafarijiwa.5Wana heri walio wapole,maana hao watairithi nchi.6Wana heri wenye njaa na kiu ya haki,maana hao watatoshelezwa.7Wana heri wenye huruma,maana hao…

Ekaristi Takatifu

MAFUNDISHO SAHIHI KUHUSU MWILI NA DAMU YA YESU KRISTU | BIBLIA INAVYOELEZA KUHUSU EKARISTI

Yafuatayo ni maswali yatakayotuongoza kwenye mada yetu Yesu alituambia nini kuhusu Mwili wake na damu yake? Yesu alituambia hivi “Baba zenu walikula mana jangwani, lakini wakafa. 50Lakini hapa kuna mkate utokao mbinguni, ambao mtu ye yote akiula, hatakufa. 51Mimi ni mkate wa uzima ule uliotoka mbinguni. Mtu ye yote akiula…